Tilt / Lutningsgivare

  • STT280 Lutningsgivare, inklinometer

    STT280 är en kraftigt tätad lutningsgivare  med inklinometer och tiltsensor och är lämplig för användning i applikationer som vägarbeten, kranar och bommar, saxliftar, jordbruksfordon, containerhantering och hydrauliska lyftsystem.

  • STT500 – Robust tätad lutningsgivare

    STT500 är en robust lutningsgivare som är utvecklad för att säkerhetställa höga krav. STT500 är lämplig i applikationer som till exempel entrepenadmaskiner, kranar, kranarmar, saxlyftar, jordbruksmaskiner, maskiner för containerhantering och…

  • VTS2021 – Vibrationstålig lutningsgivare

    VTS2021 är en kraftigt tätad lutningsgivare med dubbla givare för ökad säkerhet.