Enaxlig joystick

 • JC025 och JC030 – Enaxlig joystick

  Enaxlig joystick utvecklad för applikationer där kompakt storlek och där minimal höjd över monteringsytan är viktigt. Idealisk i applikationer som fjärrkontroller, bärbara system, panelmontage och traverser.

 • JC040 – Enaxlig beröringsfri vippa

  JC040 är en enaxlig joystick utvecklad för applikationer där kompakt storlek och där minimal höjd över och under monteringsytan är av vikt. Idealisk i applikationer som t.ex. fjärrkontroller, bärbara system, panelmontage, i befintliga handtag och traverser.

 • JC050 – Proportionell rulle

  Penny & Giles JC050 är en rulle för användning i joystick grepp och t.ex. fjärrkontroller, bärbara system, panelmontage, i befintliga handtag och traverser.

 • JC100 – Smidig enaxlig joystick

  JC100 är utvecklad för tillämpningar där fokus ligger på ergonomi och systemintegritet. Joysticken är kompakt och har låg profil samt ger en exakt fingertoppskontroll i en axel.

 • JC120 – Kompakt enaxlig joystick

  JC120 är en smidig och kompakt enaxlig joystick med många funktioner. Exempelvis som stegad och med friktion, samt återgång till mittläge eller ändläge. Joysticken är idealisk i applikationer som manöverlådor, trucker, jordbruksmaskiner och traktorer.

 • JC1200 – Beröringsfri paddeljoystick med färgkodade flikar

  JC1200 är en elegant, beröringsfri paddel joystick som ger exakt fingertoppskontroll. Konstruktionen är robust och passar i krävande applikationer. Välj mellan återgång till centrum eller till ändläge. JC1200 har dubbla oberoende analoga utsignaler, vilket gör den lämplig för säkerhetsapplikationer.

 • JC1210 – Beröringsfri paddeljoystick med möjlighet till låsning i ändlägen

  JC1210 bygger vidare på framgången med JC1200. JC1210 har samma robusta konstruktion med lång livslängd och erbjuder nu möjlighet till låsning i ändlägena och även mekaniska ändlägessteg (för att säkerställa för användaren att yttersta ändläget har nåtts).

 • JC150 – Kraftig enaxlig joystick

  JC150 är en stor robust enaxlig joystick, som är anpassad till applikationer där kraftiga manöverdon krävs, t.ex. saxslyftar, jordbruksutrustning och materialhantering.

 • JC1500 – Enaxlig robust joystick

  Enaxlig joystick för användning i krävande applikationer. JC1500 använder sig av beröringsfri teknik och är mycket robust designad. JC1500 kompletterar den befintliga JC150 potentiometer joysticken och använder sig av samma monteringsdetaljer. Detta gör att utbyte eller uppgradering kan göras utan kostsamma panelförändringar.

 • T-Bar PGF5000 – Enaxlig friktionsspak

  En enaxlig proportionell joystick med friktion. Typiska applikationer är kontrollrumsfunktioner för t.ex. vinschar och pumpsystem.