Enaxlig joystick

 • JC025 och JC030 – Enaxlig joystick

  Enaxlig joystick utvecklad för applikationer där kompakt storlek och där minimal höjd över monteringsytan är viktigt. Idealisk i applikationer som fjärrkontroller, bärbara system, panelmontage och traverser.

 • JC040 – Enaxlig beröringsfri vippa

  JC040 är en enaxlig joystick utvecklad för applikationer där kompakt storlek och där minimal höjd över och under monteringsytan är av vikt. Idealisk i applikationer som t.ex. fjärrkontroller, bärbara…

 • JC050 – Proportionell rulle

  Penny & Giles JC050 är en rulle för användning i joystick grepp och t.ex. fjärrkontroller, bärbara system, panelmontage, i befintliga handtag och traverser.

 • JC100 – Smidig enaxlig joystick

  JC100 är utvecklad för tillämpningar där fokus ligger på ergonomi och systemintegritet. Joysticken är kompakt och har låg profil samt ger en exakt fingertoppskontroll i en axel.

 • JC120 – Kompakt enaxlig joystick

  JC120 är en smidig och kompakt enaxlig joystick med många funktioner. Exempelvis som stegad och med friktion, samt återgång till mittläge eller ändläge. Joysticken är idealisk i applikationer som manöverlådor, trucker, jordbruksmaskiner och traktorer.

 • JC1200 – Beröringsfri paddeljoystick med färgkodade flikar

  JC1200 är en elegant, beröringsfri paddel joystick som ger exakt fingertoppskontroll. Konstruktionen är robust och passar i krävande applikationer. Välj mellan återgång till centrum eller till ändläge. JC1200 har dubbla…

 • JC1210 – Beröringsfri paddeljoystick med möjlighet till låsning i ändlägen

  JC1210 bygger vidare på framgången med JC1200. JC1210 har samma robusta konstruktion med lång livslängd och erbjuder nu möjlighet till låsning i ändlägena och även mekaniska ändlägessteg (för att…

 • JC150 – Kraftig enaxlig joystick

  JC150 är en stor robust enaxlig joystick, som är anpassad till applikationer där kraftiga manöverdon krävs, t.ex. saxslyftar, jordbruksutrustning och materialhantering.

 • JC1500 – Enaxlig robust joystick

  Enaxlig joystick för användning i krävande applikationer. JC1500 använder sig av beröringsfri teknik och är mycket robust designad. JC1500 kompletterar den befintliga JC150 potentiometer joysticken och använder sig av samma monteringsdetaljer….

 • T-Bar PGF5000 – Enaxlig friktionsspak / Analog T-Bar ljudregel

  T-Bar PGF5000 har dubbla användningsområden – som enaxlig proportionell joystick med friktion samt som analog ljudregel. Som joystick är typiska applikationer kontrollrumsfunktioner för t.ex. vinschar och pumpsystem. Som ljudregel…